Podporují nás

Mnohokrát děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k chodu našeho mateřského centra.

 

Rok 2017 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- Janě Soukupové z Prahy za balík potřeb pro miminka
- manželům Hotových za sponzorský dar
 
Rok 2016 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- KOLEGYNÍM, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA CHODU CENTRA: 
Vlaďka Faktorová, Míša Brožová, Lucie Hrdinová, Veronika Picková,
Petra Hejduková, Miluše Beranová, Jana Vávrová, Jana Vránová
- VŠEM MAMINKÁM KTERÉ DOCHÁZÍ DO NAŠEHO CENTRA
- bance MONETA MONEY BANK Dvůr Králové nad Labem, za reklamní předměty
- jedné mamince, za sponzorský dar vánočních srdíček na stromek se jmény dětí
- slečně Karolíně Hrnečkové za zprostředkování daru od společnost Carla s r.o.
- Červenému kříži za školení PP
- strážníkům Městské policie Dvůr Králové za besedu - prevence kriminality
- slečně Miluši Beranové za malbu stromu - kmene v našem centru
- panu Jiřímu Nemétovi za péči na naši zahradě a postavení nového ohniště
- Královehradeckému kraji za dotaci na rok 2016
- městu Dvůr Králové nad Labem za dotaci na rok 2016
- společnosti Kimberly Clark za výrobky značky Kotex pro maminky 
- cestovní kancelář Blue Style za finanční podporu a propagační materiály
- Marku Beranovi za věcný dar v hodnotě 15.000Kč 
- Jiřímu Formánkovi za opravy v MC Žirafa

 

Rok 2012 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- Jiřímu Ježkovi za údržbářské práce

- paní Vaňurové za dodávku textilií
- Kateřině Štěrbové za poskytnutí prostoru pro prezentaci činnosti MC Žirafa
- Staré lékárně, s. r. o. za poskytnutí prostoru pro prezentaci činnosti MC Žirafa
- firmě Carla za poskytnutí věcných darů

 
Rok 2011 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- všem aktivním maminkám i těm, které už nastoupily do zaměstnání
- našim manželům
- radním města Dvůr Králové nad Labem
- Síti mateřských center
- Ing. L. Gregovi, starostovi obce Kohoutov
- Domovu sv. Josefa v Žirči
- Hance Böhmové a jejím čivavám Kamilce a Máje
- firmě Peko Dvůr Králové nad Labem
- Mgr. Ivaně Fraňkové
- Mgr. Nadě Kalouskové za propagaci na webovkách
- panu Josefu Novákovi za vedení účetnictví
2011 - Velmi děkujeme za finanční příspěvky:
- městu Dvůr Králové nad Labem
- Královéhradeckému kraji
- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
- firmě Atelier Technik
- firmě Unireg
- firmě Josef Seidl a spol.
- firmě Inotex
- firmě Kimberly Clark (za naturální dar)
- firmě Haberkorn Ulmer
- paní Haně Bernardové
 
Rok 2010 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- všem aktivním maminkám i těm, které už nastoupily do zaměstnání
- našim manželům
- radním města Dvůr Králové nad Labem 
- Síti mateřských center
- Ing. L. Gregovi, starostovi obce Kohoutov
- Domovu sv. Josefa v Žirči
- Hance Böhmové a jejím čivavám Kamilce a Máje
- firmě Peko Dvůr Králové nad Labem
2010 - Děkujeme za finanční příspěvky:
- městu Dvůr Králové nad Labem
- Královéhradeckému kraji
- firmě Juta
- firmě Atelier Technik
- firmě Unireg
- firmě Josef Seidl a spol.
- firmě Inotex
- paní Haně Bernardové
- Mgr. Ivaně Fraňkové
- Mgr. Drahušce Vídeňské
 

Podporují nás

Město Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem

Podporují nás

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Podporují nás

Děkujeme za podporu obchodnímu řetězci Tesco. Za finance z projektu Tesco byly do MC Žirafa pořízeny nové koberce a úložné prostory.
Děkujeme za podporu obchodnímu řetězci Tesco. Za finance z projektu Tesco byly do MC Žirafa pořízeny nové koberce a úložné prostory.