O MC Žirafa

 

Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádění, pocitu sounáležitosti, přátelství...
 
Mateřské centrum je občanské sdružení vzniklé z iniciativy rodičů pečujících o děti na mateřské a rodičovské dovolené. Posláním a cílem mateřských center je podporovat rodiny, zatím převážně matky, na mateřské a rodičovské dovolené, aby své období raného rodičovství mohly plnohodnotně prožít. Ženy, které se po odchodu ze zaměstnání a péčí o děti mohou cítit v určité izolaci, se zde scházejí, zúčastňují se různých aktivit či se na jejich vytváření samy aktivně podílejí. Mají možnost seberealizovat se a rozvíjet své schopnosti, které pak mohou uplatnit ve svém budoucím zaměstnání.
 
Maminky na mateřské dovolené potřebují další maminky a také trochu činnosti odlišné od běžné péče o domácnost. Jejich děti vyhledávají první a nové kamarády, těsí se na ně, mají zde jiné hračky než doma a přitom nejsou stresovány odloučením od maminky.
 
Dětem poskytuje MC možnost setkat se s jinými dětmi podobného věku. Učí se navazovat kontakty s vrstevníky a komunikovat mezi sebou. MC je také připravuje k budoucímu nástupu do předškolního zařízení. Maminky mohou s pomocí MC nabídnout dětem maximální škálu podnětů, které příznivě ovlivňují utváření jejich osobnosti - vychovávají je k lásce k hudbě, přírodě, k tvůrčí činnosti, ke vztahu k městu kde žijí, k solidaritě, toleranci a schopnosti spolupráce a komunikace se svými vrstevníky. 
 
Úkolem mateřského centra je maximálně podporovat maminky na mateřské dovolené v aktivní práci s dětmi. Během návštěvy MC jsou maminky v neustálé interakci se svými dětmi za pomoci programů pořádaných každý všední den. Vedení rodičů k aktivnímu trávení času a motivace dětí při výchově k aktivnímu způsobu života je do budoucna neocenitelnou prevencí patologických jevů ve společnosti. Tento web by vám měl přiblížit naši činnost. 
 
Děkujeme za návštěvu.